Geef feedback op de website

Ds. Wielsma

Noimagesmall
Audio
Delen:
 • I: Over de kerk
 • I: zondag 21 januari, 09:30

Orde van dienst:
DIENST VAN VOORBEREIDING
o Orgelspel, de Paaskaars brandt
o Binnenkomst van de kerkenraad en de voorganger
o Welkom en afkondigingen door een ouderling
o Handdruk ouderling van dienst aan voorganger
o Intochtslied, de gemeente gaat staan: Psalm 67: 1, 2
(bij een Psalm als intochtslied antwoordt de gemeente met het Klein Gloria,
o Stil gebed
o Bemoediging en groet, de gemeente gaat zitten
o Kyriegebed
o Gloria lied Na verootmoedigingsgebed: Lied 906: 4
Na woord van genade: Lied 906: 7
Na wet: Lied 906: 8

DIENST VAN HET WOORD
o Gebed bij de opening van de Schriften
o De kinderen gaan naar de kindernevendienst gezang 832 “Geroepen om op weg te gaan”.
o Eerste Schriftlezing door lector 1 Samuël 3: 1 t/m 10
o Lied Lied 944: 1, 2
o Tweede Schriftlezing door de voorganger Marcus 1:14 t/m 20
Lied Lied 944: 3, 4
o Woordverkondiging
o Lied Lied 531: 1,,2,3

DIENST VAN HET ANTWOORD
o Inzameling van de gaven
o Tijdens de inzameling komen de kinderen terug van de kindernevendienst
o Dankgebed, voorbeden, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader
o Slotzang staande Lied 905: 1, 4
o Zegen
o Amen (gezongen Amen)

Lengte 1 uur 14 min 37 sec
=>Download (12,81 MB)

 1. Opnames (66)
 2. RSS
 1. Titel Spreker Datum/tijd

 2. 1 5e zondag van de 40 dagen tijd Ds. M. Kraak 18 mrt 09:30

 3. 2 bidstond voor gewas en arbeid Ds. M. Kraak 14 mrt 19:30

 4. 3 4e zondag 40 dagentijd Ds. M. Wattel 11 mrt 09:30

 5. 4 derde zondag veertig dagentijd Ds. M. Kraak 04 mrt 09:30

 6. 5 Ds. A. Mak, opname voor Radio Bloemendaal   25 feb 09:30

 7. 6 1e zondag 40 dagentijd Ds. M. Kraak 18 feb 09:30

 8. 7 Dankdienst voor het leven voor Mevr. Janny Meurs - Zwier Ds. M. Kraak 13 feb 13:30

 9. 8 dhr C. van Lente   11 feb 09:30

 10. 9 Ds. C. Mateheru   04 feb 09:30

 11. 10 Ds. Marijke Kraak 4e zondag na Epifanie 28 jan 09:30