Afspelen   Download   Opendeur dienst
ds. W. v.d. Kooij Arnhem
14/01/18 16:50 - 01:35:11 (16 MB)

mmv. Chr. mannenkoor Prins Alexander

Afspelen   Download   morgendienst Ringvaartkerk
ds. F.P. Treep
14/01/18 10:00 - 01:03:28 (11 MB)
Afspelen   Download   Nieuwjaarsviering
ds. M. Verschoor
07/01/18 10:00 - 01:13:19 (13 MB)
Orde van Dienst

Welkom
VOORBEREIDING
Zingen: Lied 72: 1, 3
Stil gebed
Bemoediging en groet

 • we gaan zitten *
  Kyriëgebed
  Zingen: Lied 468: 1, 2, 3
  Gebed van de zondag
  DIENST VAN HET WOORD
  Schriftlezing: Matteüs 2: 1-12
  Zingen: Lied 520
  De kinderen gaan naar de kindernevendienst en de jongeren naar de jeugdkerk
  Schriftlezing: Efeziërs 3: 1-12
  Zingen: Lied 500: 3, 4, 5
  Uitleg en verkondiging
  Zingen: Lied 496: 1, 3
  DIENST VAN HET ANTWOORD
  Dankgebed – voorbeden – stil gebed – gezamenlijk gebeden Onze Vader
  Inzameling van de gaven
  De kinderen en jongeren komen terug in de kerk …
  Dankgebed over de gaven
  ZENDING EN ZEGEN
  Zingen: 498: 1, 3, 4, 5
  Zegen
  Gemeente: Amen, amen, amen
Afspelen   Download   Oudjaardienst
ds. F.P. Treep
31/12/17 19:30 - 00:59:57 (10 MB)
Afspelen   Download   Opendeur dienst

31/12/17 16:50 - 00:32:46 (6 MB)
Afspelen   Download   morgengebed Ringvaartkerk

31/12/17 10:00 - 01:21:58 (14 MB)
Afspelen   Download   Kerstochtenddienst
ds. F.P. Treep
25/12/17 10:00 - 01:16:59 (13 MB)

mmv. Anthem

Afspelen   Download   Kerst Sing In
ds. M. Verschoor
24/12/17 20:50 - 01:24:54 (15 MB)

mmv. Chr. Gospelkoor Rejoice olv Hans Vliegenthart

Afspelen   Download   kinderkerstfeest

24/12/17 16:50 - 01:02:55 (11 MB)
Afspelen   Download   Lessons & Carols Ringvaartkerk
mw. M.J. Pieterse
24/12/17 10:00 - 01:25:30 (15 MB)
mmv. Cantorij
Afspelen   Download   een boek vol verwachting - 1e Advent (vanuit Hervormd kerkelijk centrum)
ds. M. Verschoor
03/12/17 11:30 - 01:30:56 (16 MB)

orgel: Arjan van Driel
lezingen:
Jesaja 40: 1 – 11
Mattheus 21: 1 – 9

Afspelen   Download   Niet alles kun je delen - Eeuwigheidszondag
ds. M. Verschoor en ds. F.P. Treep
26/11/17 14:00 - 01:49:46 (19 MB)

orgel: dhr. Ger Redert
lezing Matteus 25: 1 – 13

Afspelen   Download   Rechtvaardigheid - morgendienst in Hervormd kerkelijk centrum Nieuwe Kerk
ds. F.P. Treep
19/11/17 11:30 - 01:08:07 (12 MB)

orgel: dhr. R. van Esseveldt

Afspelen   Download   morgendienst in Hervormd kerkelijk centrum Nieuwe Kerk
ds. F.P. Treep
12/11/17 11:30 - 01:04:01 (11 MB)

orgel: dhr. A. Kaptein

Afspelen   Download   Luther, Willebrord en dankdag - Dankdag
ds. M. Verschoor
05/11/17 11:30 - 01:24:39 (15 MB)

orgel: dhr.. A. Kaptein

Afspelen   Download   Bouwen - jongerendienst
ds. M. Verschoor
29/10/17 11:30 - 01:02:26 (11 MB)

jongerendienst met liederen uit Hemelhoog
piano: Chris Bouman

Afspelen   Download   zondag Werelddiaconaat - morgendienst in Hervormd kerkelijk centrum Nieuwe Kerk
ds. I. Uijtdewilligen Koenders
15/10/17 11:30 - 01:21:35 (14 MB)

orgel: dhr. Ph.L.M. Verloo

Afspelen   Download   morgendienst in Hervormd kerkelijk centrum Nieuwe Kerk
ds. F.P. Treep
08/10/17 11:30 - 01:05:23 (11 MB)

lezingen: Baruch: 2: 9 – 15
Lucas 14: 1 – 11
Efeze 4: 1 – 6

Afspelen   Download   confrontatie met de dood - morgendienst in Hervormd kerkelijk centrum Nieuwe Kerk
ds. M. Verschoor
24/09/17 11:30 - 01:02:32 (11 MB)

orgel: dhr. A. Kaptein
de dienst is kort voor het geplande einde afgebroken

Afspelen   Download   morgendienst in Hervormd kerkelijk centrum Nieuwe Kerk
ds. J.J.Blok
17/09/17 11:30 - 01:16:03 (13 MB)

orgel: dhr. R.J.C. van Esseveldt

Afspelen   Download   Wie is mijn naaste? - morgendienst in Hervormd kerkelijk centrum Nieuwe Kerk
ds. M. Verschoor
10/09/17 11:30 - 01:15:16 (13 MB)

orgel: dhr. H. den Toom

Afspelen   Download   valse profeten en ware profeten - morgendienst in Hervormd kerkelijk centrum Nieuwe Kerk
ds. M. Verschoor
20/08/17 11:30 - 01:17:13 (13 MB)

Psalm 87: 1 en 7
Gloria 713: 1, 3 en 5
Jeremia 23: 16 – 24
Lied 177: 1, 2, 3 en 5
Lucas 19 : 41 – 48
Lied 187
Lied 974: 1, 2 en 5
Lied 418: 1, 2 en 4

Afspelen   Download   morgendienst in Hervormd kerkelijk centrum Nieuwe Kerk
ds. M. Verschoor
13/08/17 11:30 - 00:59:49 (10 MB)

orgel: dhr. Ph. L. M. Verloo
Psalm 92: 1 en 2
Lied 1008
Lied 326: 1, 2, 3 en 4
Lucas 16 : 1 – 9
Lied 1001
Lied 869: 1 en 6
Lied 823: 1, 2 en 4

Afspelen   Download   morgendienst in Hervormd kerkelijk centrum Nieuwe Kerk
ds. F.P.Treep
06/08/17 11:30 - 00:58:28 (10 MB)

orgel: dhr: G. Redert
Intochtspsalm 47: 1
Lied 47: 3
Lied 320: 1, 2 en 3
Lied 320: 4 en 5
Jeremia 7: 1 – 7
Lied 825: 1, 2 en 8
Matteüs 7: 15 – 21
Lied 841: 1, 2 en 4
Lied 902: 2, 3, 4 en 6
Lied 146c: 1, 2 en 3

Afspelen   Download   morgendienst in Hervormd kerkelijk centrum Nieuwe Kerk
ds. F.P.Treep
30/07/17 11:30 - 00:55:19 (9 MB)

orgel: dhr. A. van Driel
Psalm 119: 1
Psalm 119: 48
Lied 313: 1, 3 en 5
Lied 518: 2 en 3
1 Koningen 3: 5 – 12
Lied 846: 1, 5 en 6
Matteüs 13: 44 – 46
Gezang 50: 7 en 8 (1973)
Lied 908: 1, 5, 6 en 7
Lied 869: 1, 2 en 7

Afspelen   Download   morgendienst in Hervormd kerkelijk centrum Nieuwe Kerk
ds. T. Vrolijk Capelle ad IJssel
23/07/17 11:30 - 01:26:27 (15 MB)

orgel: dhr. H. den Toom
lezingen:
Prediker 8 (geheel)
1 Johannes 1: 1 – 4

Afspelen   Download   morgendienst in Hervormd kerkelijk centrum Nieuwe Kerk
ds. F.P.Treep
16/07/17 11:30 - 01:02:10 (11 MB)

orgel dhr. Ph. L.M. Verloo
lezingen:
Zacharia 9: 9 – 12
Matteüs 11: 25 – 30

Afspelen   Download   morgendienst in Hervormd kerkelijk centrum Nieuwe Kerk
ds. J.W. Leurgans (Moordrecht)
09/07/17 11:30 - 01:35:25 (16 MB)

orgel: dhr. R.C.J. van Esseveldt
lezingen:
Daniel 3: 1 – 18

Afspelen   Download   doorstroomdienst en afscheid Ontmoetingscentrum
ds. M. Verschoor + ds. F.P. Treep
02/07/17 09:30 - 01:36:37 (17 MB)
orgel en piano: dhr. G. Redert

mmv. Cantorij olv. Nelleke van den Berge Duijser
lezingen:
Exodus 33: 12 – 23
Mattheus 28: 16 – 20

Afspelen   Download   morgendienst
mw. M. Pieterse
25/06/17 09:30 - 01:01:22 (11 MB)
orgel: dhr. Ph. Verloo

lezingen:
Jeremia 20: 7 – 13
Matteus 10: 16 – 33

Afspelen   Download   Sunday Half Hour

18/06/17 12:15 - 01:17:31 (13 MB)
Afspelen   Download   morgendienst
ds. M. Verschoor
18/06/17 09:30 - 01:20:18 (14 MB)
doopdienst

orgel: dhr. A. Kapitein
lezing: Lucas 16: 19 – 31

Afspelen   Download   morgendienst

11/06/17 09:30 - 01:28:53 (15 MB)
Afspelen   Download   morgendienst

04/06/17 09:30 - 01:40:26 (17 MB)
Afspelen   Download   Opendeur dienst

28/05/17 16:50 - 01:18:24 (13 MB)
Afspelen   Download   morgendienst

28/05/17 09:30 - 01:08:36 (12 MB)
Afspelen   Download   Sunday Half Hour

21/05/17 12:15 - 00:59:56 (10 MB)
Afspelen   Download   morgendienst

21/05/17 09:30 - 01:05:10 (11 MB)
Afspelen   Download   morgendienst

14/05/17 09:30 - 01:44:12 (18 MB)
Afspelen   Download   morgendienst

30/04/17 09:30 - 01:05:27 (11 MB)
Afspelen   Download   Sunday Half Hour

23/04/17 12:15 - 01:04:38 (11 MB)
Afspelen   Download   morgendienst

23/04/17 09:30 - 01:52:30 (19 MB)
Afspelen   Download   morgendienst

16/04/17 09:30 - 01:04:14 (11 MB)
Afspelen   Download   morgendienst

09/04/17 10:00 - 00:42:16 (7 MB)
Afspelen   Download   morgendienst

26/03/17 10:00 - 01:25:40 (15 MB)
Afspelen   Download   Opendeur dienst

12/03/17 16:50 - 01:49:23 (19 MB)
Afspelen   Download   1e zondag 40 dagentijd
ds. F. P. Treep
05/03/17 10:00 - 01:17:11 (13 MB)
mmv. Broncantorij o.l.v. Ad Uijtdewilligen

orgel: Arjan van Vliet
lezingen:
Genesis 3: 1 – 8
Mattheus 4: 1 – 11

Afspelen   Download   Heilig Avondmaalmorgendienst
ds. M. Verschoor
26/02/17 10:00 - 01:14:17 (13 MB)
lezing: Lucas 18: 41 – 43

orgel: dhr: R. van Esseveldt

Afspelen   Download   Sunday Half Hour
ds. M. Verschoor
19/02/17 12:15 - 01:28:08 (15 MB)
Afspelen   Download   morgendienst

19/02/17 10:00 - 02:23:05 (25 MB)
Afspelen   Download   vriendschap - jongerendienst
ds. M. Verschoor
12/02/17 10:00 - 01:14:27 (13 MB)
mmv SHH combo

zang Fleur Jongekrijg
lezing: 1 Samuel 18: 1 – 4

Afspelen   Download   scholenzondag
ds. M. Verschoor
29/01/17 10:00 - 01:03:36 (11 MB)
lezing: Genesis 12: 1 – 9

orgel Arjan van Driel

Afspelen   Download   morgendienst
ds. F. P. Treep
22/01/17 10:00 - 01:25:06 (15 MB)
lezingen:

Jesaja 49: 1 – 7
Mattheus 4: 12 – 22
orgel: dhr. R.C.J. van Esseveldt